Trang chủ Khách hàng Cá nhân Chương trình ưu đãi SCB cùng bạn xuống phố 2017
Internet banking

Bạn đã đăng ký chưa? Đăng ký.

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

SCB CÙNG BẠN XUỐNG PHỐ 2017

Thời gian triển khai: Từ 11/09/2017 đến 31/10/2017 hoặc đến khi hết quà (tùy điều kiện nào đến trước).

Đơn vị tính: món

 Mũ bảo hiểmDù loại 2Dù loại 1Vali
1. Chăm sóc KH hiện hữu (KH VIP và KH tiền gửi hiện hữu)
KH VIP Sapphire   1    
KH VIP Ruby 1      
KH VIP Diamond     1  

KH tiền gửi CKH đáp ứng đồng thời 2 điều kiện sau:

 • Điều kiện 1: Tại thời điểm xét, KH có tổng số dư tiền gửi có kỳ hạn đang duy trì tại SCB tối thiểu từ 500 triệu đồng quy đổi trở lên.
 • Điều kiện 2: Tổng số dư tiền gửi có kỳ hạn bình quân ngày trong 06 tháng gần nhất từ 500 triệu đồng quy đổi trở lên tính từ thời điểm xét trở về trước.
1      
KH tiền gửi KKH hiện hữu có số dư bình quân 1 tháng từ 100 triệu đồng trở lên 1      
CBNV SCB và các công ty trực thuộc 1      
2. Khuyến mại dành cho KH tham gia gửi mới        
KH gửi từ 300 triệu đến dưới 1 tỷ đồng 1      
KH gửi từ 1 tỷ đến dưới 2 tỷ đồng     1  
KH gửi từ 2 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng 1   1  
KH gửi từ 3 tỷ đồng trở lên:        
+ Khu vực Tp.HCM và Hà Nội       1
+ Các Khu vực còn lại 1   1  

1.   KH hiện hữu

KH nhận quà theo tiêu chí KH hiện hữu sẽ không phải hoàn trả lại giá trị quà tặng trong mọi trường hợp.

2.  KH gửi mới

KH gửi mới là những KH cá nhân mở mới các sản phẩm tiền gửi tại quầy bằng VND với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên theo tất cả hình thức lĩnh lãi trong thời gian từ ngày 11/09/2017 đến hết ngày 31/10/2017 (không áp dụng đối với sản phẩm Tích lũy Phúc An Khang, sản phẩm Tích lũy linh hoạt, sản phẩm Trái phiếu và Chứng chỉ tiền gửi).

Quà tặng được xác định trên số dư một Tài khoản tiền gửi, theo đó, KH không được cộng dồn số dư của nhiều sổ tiết kiệm để được nhận quà tặng theo tiêu chí gửi mới.

Quy định về rút vốn trước hạn:

 • Khi rút vốn toàn bộ trước hạn: KH phải hoàn trả cho SCB toàn bộ giá trị ưu đãi đã nhận.
 • Khi rút vốn một phần trước hạn:
  • Nếu phần số dư còn lại bằng số dư tối thiểu đủ điều kiện nhận quà tặng theo từng phân khúc thì KH không phải hoàn trả cho SCB giá trị quà tặng đã nhận.
  • Nếu phần số dư còn lại thỏa điều kiện nhận quà ở phân khúc thấp hơn thì KH phải hoàn trả cho SCB phần chênh lệch giữa giá trị quà tặng thấp hơn và giá trị quà tặng KH đã nhận.
  • Nếu phần số dư còn lại thấp hơn 300 triệu đồng, KH phải hoàn trả toàn bộ giá trị quà tặng đã nhận.

Trường hợp KH chuyển nhượng sổ tiết kiệm cho người khác, quà tặng KH đã nhận trước đó sẽ do bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thỏa thuận và xử lý. Nếu bên nhận chuyển nhượng tất toán trước hạn, bên nhận chuyển nhượng phải hoàn trả cho SCB giá trị quà tặng đã nhận từ chương trình (nếu có).

3.  Quy định chung

 • Quà tặng không được quy đổi ra giá trị tiền mặt để nhận.
 • Mỗi KH chỉ nhận 01 phần quà trong suốt thời gian triển khai chương trình, trường hợp KH muốn nhận phần quà của tiêu chí cao hơn, KH phải hoàn trả lại cho SCB giá trị của phần quà đã nhận trước đó.
 • Thời hạn cuối cùng KH nhận các loại quà tặng chậm nhất ngày 31/10/2017. Riêng đối với quà tặng Vali chậm nhất ngày 30/11/2017. Sau thời điểm trên nếu KH không đến nhận thì xem như KH không nhận ưu đãi từ chương trình.
 • KH có thể nhận quà tặng tại bất kỳ điểm giao dịch nào của SCB.
 • Trường hợp KH nhờ người khác nhận thay, người nhận thay cần xuất trình giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu của KH được nhận quà hoặc bất kỳ 01 thẻ tiết kiệm nào của KH được nhận quà và ký vào danh sách KH đã nhận quà.
 • Thời gian kết thúc chương trình mỗi Đơn vị có thể khác nhau tùy vào số lượng KH và quà phân bổ tại Đơn vị đã sử dụng để tặng KH.
 • KH tham gia chương trình này vẫn được hưởng các ưu đãi từ các chính sách/chương trình tiền gửi KH tham gia (nếu đủ điều kiện).
 • Các quy định khác không có trong chương trình này thì được thực hiện theo các quy định hiện hành của SCB.


Liên hệ

1900 65 38          chamsockhachhang@scb.com.vn          Mạng lưới SCB

Lưu ý: