Trang chủ Khách hàng Cá nhân Chương trình ưu đãi SCB Mastercard Trong Tay – Nhận Ngay Ưu Đãi
Internet banking

Bạn đã đăng ký chưa? Đăng ký.

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

SCB Mastercard Trong Tay – Nhận Ngay Ưu Đãi

Thời gian triển khai: Từ ngày 15/02/2017 đến hết ngày 30/06/2017.
 • Hình thức khuyến mại: Tặng phí phát hành, Tặng phí thường niên năm đầu tiên, Tặng tiền hoàn vào tài khoản thanh toán.
 • Ưu đãi phát hành thẻ:
  • Tặng phí phát hành thẻ.
  • Tặng lại phí thường niên năm đầu tiên cho Khách hàng (KH) phát hành mới thẻ TTQT (thẻ chính) trong thời gian triển khai chương trình và kích hoạt thẻ trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ.
 • Ưu đãi sử dụng thẻ: Tặng tiền tương ứng 10% giá trị giao dịch thanh toán đầu tiên, tối đa 50.000 đồng cho KH thỏa đồng thời 02 điều kiện:
  • Phát hành mới thẻ chính TTQT SCB trong thời gian triển khai chương trình.
  • Giao dịch đầu tiên phát sinh trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ.
   Ghi chú:
   • Giao dịch được nhận ưu đãi hoàn tiền chỉ áp dụng cho giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ.
   • Doanh số của thẻ phụ tính cho chủ thẻ chính. Ưu đãi này chỉ áp dụng cho chủ thẻ chính.
Chủ thẻ thanh toán quốc tế SCB MasterCard Debit.

Các trường hợp không được nhận ưu đãi:

 • Chủ thẻ đã được hưởng ưu đãi miễn phí thường niên đối với các thẻ phát hành trong đợt này từ các chính sách/chương trình ưu đãi khác của SCB.
 • KH từ chối ưu đãi, yêu cầu hủy thẻ, đã hoặc yêu cầu hủy thẻ trước hoặc vào ngày SCB tặng phí thường niên, tặng tiền hoàn.

Liên hệ

1800 5454 38          chamsockhachhang@scb.com.vn          Mạng lưới SCB

Lưu ý: