Trang chủ Khách hàng Cá nhân Chương trình ưu đãi Cho vay đầu tư tiết kiệm năng lượng
Internet banking

Bạn đã đăng ký chưa? Đăng ký.

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

CHO VAY ĐẦU TƯ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Cho vay đầu tư tiết kiệm năng lượng là hình thức SCB cho Khách hàng là Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo định nghĩa của Nghị định 56/2009/NĐ-CP vay vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư, nâng cấp máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tiết kiệm năng lượng theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước.

 • Lãi suất áp dụng từ 7%/năm đối với VND và 3,7%/năm đối với USD.
 • Được bảo lãnh tín dụng lên đến 50% giá trị khoản vay từ Ngân hàng ANZ Việt Nam.
 • Được xem xét trả thưởng tiết kiệm năng lượng lên đến 30% giá trị gốc khoản vay, tối đa 1,2 tỷ đồng.
 • Được tư vấn kỹ thuật từ các chuyên gia.
 • Loại tiền vay: VND và ngoại tệ.
 • Mức cho vay: Tối đa 80% nhu cầu vốn, tối thiểu 400 triệu đồng.
 • Lãi suất vay: từ 7%/năm đối với VND và 3,7%/năm đối với USD.
 • Thời hạn cho vay: Tối đa lên đến 60 tháng.
 • Phương thức cho vay: Cho vay từng lần và dự án đầu tư.
 • Tài sản bảo đảm: theo quy định của SCB.
 • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu SCB).
 • Hồ sơ pháp lý của Khách hàng.
 • Chứng từ chứng minh khả năng trả nợ.
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm.
 • Và các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).


Liên hệ

1900 65 38          chamsockhachhang@scb.com.vn          Mạng lưới SCB

Lưu ý: