Internet banking

Bạn đã đăng ký chưa? Đăng ký.

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

ƯU ĐÃI CHUYỂN ĐỔI

Thời gian triển khai: Từ ngày 30/03/2016

Khách hàng bán USD và gửi VND vào bất kỳ sản phẩm tiền gửi nào tại SCB với kỳ hạn từ 06 tháng trở lên sẽ được tặng thêm lãi suất. Tùy thuộc vào số tiền gửi, mức lãi suất tặng thêm cụ thể như sau:

Khách hàngSố tiền VND gửi lại
Dưới 01 tỷ đồngTừ 01 tỷ đồng trở lên
Khách hàng bán USD để gửi lại VND 0,05%/năm 0,10%/năm

Lưu ý:

  • Lãi suất tặng thêm nêu trên có thể được điều chỉnh phù hợp với tình hình thị trường, mức điều chỉnh chỉ áp dụng đối với Khách hàng tham gia chính sách từ ngày điều chỉnh.
  • Lãi suất tặng thêm sẽ được cộng vào lãi suất của Tài khoản tiền gửi VND Khách hàng gửi lại tại SCB từ nguồn bán USD.

Khách hàng cá nhân (có hoặc không có tiền gửi USD tại SCB) có nhu cầu bán USD để gửi tiền VND.

  • Khách hàng tham gia chính sách vẫn được hưởng đầy đủ các ưu đãi của chính sách khuyến mại tiền gửi mà SCB đang triển khai (nếu đủ điều kiện).
  • Số tiền VND Khách hàng gửi lại và được nhận ưu đãi lãi suất phải nhỏ hơn hoặc bằng số tiền Khách hàng nhận được từ việc bán USD. Khách hàng không được nộp thêm tiền vào tài khoản để nhận ưu đãi.
  • Ưu đãi sẽ mất đi khi Khách hàng rút vốn (một phần hoặc toàn bộ) trước hạn đối với Tài khoản tiền gửi VND được mở từ giao dịch bán USD. Đối với trường hợp Khách hàng gửi tiền VND theo hình thức lĩnh lãi trước, lĩnh lãi định kỳ, khi rút vốn trước hạn , Khách hàng phải hoàn trả phần ưu đãi đã nhận của các kỳ trước đó.
  • Các quy định khác thực hiện theo Quy định tiền gửi tiết kiệm của SCB và các Quy định khác của pháp luật có liên quan.


Liên hệ

1900 65 38          chamsockhachhang@scb.com.vn          Mạng lưới SCB

Lưu ý: