Internet banking

Bạn đã đăng ký chưa? Đăng ký.

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

300 TỶ ĐỒNG VAY MUA XE Ô TÔ

Thời gian triển khai: Đến 31/03/2016 hoặc đến khi hết hạn mức của gói

 • Lãi suất cho vay: Chỉ từ 5,98 %/năm.
 • Mức cho vay: Tối đa 100% nhu cầu vay của Khách hàng.
 • Mục đích vay: Mua xe ô tô để phục vụ đời sống cho Khách hàng/người thân, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, cho thuê.
 • Thời hạn cho vay: Tối đa đến 84 tháng.
 • Tài sản bảo đảm: Chính ô tô dự định mua và/hoặc tài sản khác.
 • Khách hàng cá nhân.
 • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu SCB).
 • Hồ sơ pháp lý của Khách hàng/Bên thứ 3 bảo đảm.
 • Chứng từ chứng minh khả năng trả nợ của Khách hàng.
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm.
 • Các giấy tờ khác có liên quan.


Liên hệ

1800 5454 38          chamsockhachhang@scb.com.vn          Mạng lưới SCB

Lưu ý: