Trang chủ Khách hàng Cá nhân Chương trình ưu đãi SCB đồng hành cùng tiểu thương
Internet banking

Bạn đã đăng ký chưa? Đăng ký.

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

SCB ĐỒNG HÀNH CÙNG TIỂU THƯƠNG

Thời gian triển khai: Đến 31/03/2016 hoặc đến khi hết hạn mức của gói

 • Lãi suất cho vay: chỉ từ 5,98%/năm.
 • Mức cho vay: phù hợp với nhu cầu vốn của Khách hàng, tối đa lên đến 04 tỷ đồng.
 • Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động, mua/sang nhượng Điểm kinh doanh tại Trung tâm Thương mại/Chợ.
 • Thời hạn cho vay: Tối đa lên đến 60 tháng.
 • Tài sản bảo đảm: Giấy tờ có giá, Bất động sản, Điểm kinh doanh và các tài sản khác theo quy định hiện hành của SCB

Tiểu thương tại các Trung tâm Thương mại/Chợ, Khách hàng Cá nhân/Hộ kinh doanh ngoài Trung tâm Thương mại/Chợ

 • Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án vay vốn (theo mẫu SCB).
 • Hồ sơ pháp lý của Khách hàng/Bên thứ 3 bảo đảm.
 • Chứng từ chứng minh khả năng trả nợ của Khách hàng.
 • Hồ sơ tình hình tài chính.
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm.
 • Các giấy tờ khác có liên quan.


Liên hệ

1800 5454 38          chamsockhachhang@scb.com.vn          Mạng lưới SCB

Lưu ý: