Trang chủ Khách hàng Cá nhân Chương trình ưu đãi 1000 Tỷ Đồng Vay Tiêu Dùng Khách Hàng Cá Nhân
Internet banking

Bạn đã đăng ký chưa? Đăng ký.

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

1000 TỶ ĐỒNG VAY TIÊU DÙNG

Thời gian triển khai: 31/03/2016 hoặc đến khi hết hạn mức của gói.

Đối tượng Khách hàng: Khách hàng cá nhân

  • Lãi suất vay: chỉ từ 5,98 %/năm.
  • Mức cho vay: Tối đa 100% nhu cầu vay của Khách hàng.
  • Mục đích vay: Mua nhà, xây dựng mới nhà ở, cải tạo nhà ở, du học và các nhu cầu tiêu dùng hợp pháp khác.
  • Thời hạn cho vay: Linh hoạt theo từng mục đích vay của Khách hàng.
  • Tài sản bảo đảm: Sổ/Thẻ tiết kiệm, Giấy tờ có giá, số dư Tài khoản tiền gửi, bất động sản.
  • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu SCB).
  • Hồ sơ pháp lý của Khách hàng/Bên thứ 3 bảo đảm.
  • Chứng từ chứng minh khả năng trả nợ của Khách hàng.
  • Hồ sơ tài sản bảo đảm.
  • Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có)


Liên hệ

1900 65 38          chamsockhachhang@scb.com.vn          Mạng lưới SCB

Lưu ý: