Trang chủ Khách hàng Cá nhân Chương trình ưu đãi Hợp tác thành công, Đồng hành phát triển
Internet banking

Bạn đã đăng ký chưa? Đăng ký.

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

HỢP TÁC THÀNH CÔNG, ĐỒNG HÀNH PHÁT TRIỂN

Thời gian triển khai: từ ngày 06/05/2014.

Khách hàng, CBNV của đối tác liên kết (*).

(*) Đối tác liên kết với SCB: Bao gồm các Công ty thuộc mọi lĩnh vực, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có ký bất kỳ Hợp đồng/Thỏa thuận hợp tác với SCB để tạo ra những giá trị hợp tác song phương từ việc hợp tác liên kết.

STTSẢN PHẨM DỊCH VỤƯU ĐÃI
1 Tiền vay (Tất cả các sản phẩm tiền vay SCB đang triển khai) Giảm lãi suất cho vay 0,25%/năm.
2 Tiền gửi (Tiết kiệm có kỳ hạn) Tặng Coupon ưu đãi lãi suất tiền gửi
3 Thẻ Ghi nợ nội địa SCB Miễn phí phát hành (áp dụng miễn phí cho thẻ chính và thẻ phụ)
Tín dụng quốc tế SCB MasterCard Miễn phí thường niên 01 năm đầu (áp dụng miễn phí cho thẻ chính và thẻ phụ)
4 Dịch vụ Chuyển tiền (Không bao gồm giao dịch chuyển tiền qua Internet banking) Giảm (–) 20% phí chuyển tiền (không áp dụng đối với mức phí tối thiểu)
5 Ebanking SMS banking, Internet banking Miễn phí 01 năm đầu tất cả các loại phí liên quan đến đăng ký và sử dụng dịch vụ Ebanking (trừ phí chuyển tiền và phí token)

Ghi chú: Tại thời điểm giao dịch, khách hàng chỉ được lựa chọn 1 trong các chương trình ưu đãi/khuyến mãi cao nhất tại SCB.

Khách hàng/CBNV của đối tác liên kết với SCB xuất trình thẻ khách hàng/thẻ nhân viên có in logo của đối tác liên kết tại điểm giao dịch của SCB để được hưởng ưu đãi.


Liên hệ

1900 65 38          chamsockhachhang@scb.com.vn          Mạng lưới SCB

Lưu ý: