Trang chủ Khách hàng Cá nhân Chương trình ưu đãi Ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền trên ebanking
Internet banking

Bạn đã đăng ký chưa? Đăng ký.

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN GỬI TIỀN TRÊN EBANKING

Thời gian triển khai: Thường xuyên, kể từ ngày 09/03/2015.

Khi tham gia gửi tiền bằng VND trực tuyến trên eBanking SCB với kỳ hạn gửi từ 06 tháng trở lên, Khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi tặng ngay lãi suất theo quy định cụ thể như sau:

Kỳ hạn gửi tiền (tháng)Lãi suất tặng thêm (%/năm)
Từ 06 tháng trở lên + 0,30

Khách hàng cá nhân có Tài khoản thanh toán không kỳ hạn bằng VND tại SCB, tham gia tiền gửi có kỳ hạn theo hình thức gửi tiền trực tuyến trên eBanking SCB (bao gồm Internet Banking và Mobile Banking).

  • Lãi suất ưu đãi sẽ được cộng vào lãi suất của Tài khoản có kỳ hạn vào thời điểm Khách hàng tham gia gửi tiền có kỳ hạn trực tuyến. Ưu đãi của Chính sách áp dụng đối với các Tài khoản mở mới hoặc Tài khoản tái ký gửi tự động nếu tại thời điểm tái ký Chính sách này còn triển khai.
  • Khách hàng vẫn được hưởng các quyền lợi và thực hiện theo đúng thể lệ của sản phẩm Khách hàng tham gia.
  • SCB được toàn quyền quyết định có hay không tiếp tục duy trì Chính sách hay sửa đổi toàn bộ hoặc một phần bất kỳ Thể lệ tham gia của Chính sách.
  • Các quy định khác thực hiện theo quy định về tiền gửi và quy định về dịch vụ eBanking của Ngân hàng TMCP Sài Gòn.


Liên hệ

1900 65 38          chamsockhachhang@scb.com.vn          Mạng lưới SCB

Lưu ý: