Internet banking

Bạn đã đăng ký chưa? Đăng ký.

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Thông báo nghỉ lễ Ngày Chiến Thắng 30/04...

Ngân hàng TMCP Sài Gòn trân trọng thông báo thông báo nghỉ lễ Ngày Chiến Thắng 30/04 và Quốc Tế Lao Động 01/05

Thông báo nghỉ giao dịch buổi sáng ngày...

Ngân hàng TMCP Sài Gòn trân trọng thông báo nghỉ giao dịch buổi sáng ngày 29/04/2017 tại trụ sở CN Sài Gòn

Trần tỷ giá lên 23.000 đồng/USD

NHNN tăng tỷ giá trung tâm trong khi các ngân hàng lại điều chỉnh giảm giá mua bán USD.

Giá vàng tăng đầu tuần

Sự đi xuống nhẹ của USD cùng với những lo lắng về địa chính trị khiến vàng quốc tế tăng giá ngay khi mở cửa phiên châu Á sáng nay.