Internet banking

Bạn đã đăng ký chưa? Đăng ký.

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

CHÀO HÈ RỰC RỠ

Thời gian triển khai: kể từ nay đến hết ngày 20/07/2017
Khách hàng mở mới tài khoản tiết kiệm với kỳ hạn từ 06 tháng trở lên sẽ nhận được nhận quà tặng tương ứng với số dư gửi tiền, cụ thể như sau:
Số dư tiền gửiQuà tặngGiá trị quà tặng (đồng)
Từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng
 • Bình giữ nhiệt;
 • Hoặc nạp tiền topup;
 • Hoặc Phiếu mua hàng;
 • Hoặc quà tặng có giá trị tương đương.
100.000
Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng
 • Thẻ SCB MasterCard Debit với giá trị tương ứng.
200.000
Từ 1 tỷ đồng đến dưới 2 tỷ đồng 300.000
Từ 2 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng 500.000
Từ 3 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng 800.000
Từ 5 tỷ đồng trở lên 1.000.000

Lưu ý:

 • Số dư tiền gửi được tính theo từng món/Tài khoản tiền gửi.
 • Giá trị quà tặng đã bao gồm thuế VAT.
 • Khách hàng sẽ nhận ưu đãi sau khi kích hoạt thẻ SCB MasterCard Debit. Trường hợp Khách hàng đã phát hành thẻ SCB MasterCard Debit, Khách hàng sẽ nhận ưu đãi theo hình thức chuyển tiền vào Tài khoản tiền gửi thanh toán kết nối với thẻ MasterCard Debit tại SCB.

Khách hàng cá nhân mở mới các sản phẩm tiền gửi bằng VND tại quầy với kỳ hạn từ 06 tháng trở lên theo tất cả các hình thức lĩnh lãi (không áp dụng đối với sản phẩm Tích lũy Phúc An Khang và sản phẩm Tích lũy linh hoạt)

 • Mỗi Khách hàng chỉ được nhận duy nhất 01 quà tặng trong suốt thời gian triển khai chương trình.
 • Đối với quà tặng là thẻ SCB MasterCard Debit, Khách hàng sẽ nhận ưu đãi trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở mới tài khoản tiết kiệm.
 • Khách hàng tham gia chương trình này vẫn được hưởng các ưu đãi từ các chính sách/chương trình tiền gửi/chính sách phát hành thẻ hiện hành của SCB mà Khách hàng tham gia (nếu đủ điều kiện).
 • Trường hợp Khách hàng đã được tặng quà của chương trình, nếu Khách hàng gửi thêm và có đủ điều kiện nhận quà tặng có giá trị cao hơn so với giá trị quà tặng đã được tặng, Khách hàng sẽ phải hoàn trả lại giá trị quà tặng đã nhận để lựa chọn quà tặng có giá trị cao hơn theo nhu cầu. Riêng đối với quà tặng là thẻ SCB MasterCard Debit, SCB sẽ chuyển phần chênh lệch của giá trị ưu đãi vào Tài khoản tiền gửi thanh toán kết nối với thẻ SCB MasterCard Debit của Khách hàng.
 • Quy định về rút vốn trước hạn:
  • Khi rút vốn toàn bộ trước hạn: Khách hàng phải hoàn trả cho SCB toàn bộ giá trị ưu đãi đã nhận.
  • Khi rút vốn một phần trước hạn:
   • Nếu phần số dư còn lại bằng số dư tối thiểu đủ điều kiện nhận quà tặng theo từng phân khúc thì Khách hàng không phải hoàn trả cho SCB giá trị ưu đãi đã nhận.
   • Nếu phần số dư còn lại thỏa điều kiện nhận quà ở phân khúc thấp hơn thì Khách hàng phải hoàn trả cho SCB phần chênh lệch giữa giá trị ưu đãi thấp hơn này và giá trị ưu đãi Khách hàng đã nhận.
   • Nếu phần số dư còn lại thấp hơn 300 triệu đồng, Khách hàng phải hoàn trả toàn bộ giá trị ưu đãi đã nhận.
 • Các nội dung khác thực hiện theo quy định của Ngân hàng TMCP Sài Gòn và thực hiện đúng theo pháp luật về khuyến mại.


Liên hệ

1800 5454 38          chamsockhachhang@scb.com.vn          Mạng lưới SCB

Lưu ý: