Internet banking

Bạn đã đăng ký chưa? Đăng ký.

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Chính Sách Khách Hàng VIP

Thời gian triển khai: Thường xuyên, kể từ ngày 30/03/2016.

 • Ưu đãi khi giao dịch tiền gửi

  Khi Khách hàng VIP cá nhân thực hiện giao dịch tiền gửi bằng VND sẽ được tặng thêm lãi suất như sau:

  Kỳ hạnLãi suất tặng thêm (%/năm)
  DiamondRubySapphire
  Từ 06 tháng trở lên 0,15 0,10 0,05

  Lưu ý:

  • Khách hàng VIP tham gia giao dịch tại thời điểm nào thì sẽ được tặng lãi suất của Chính sách đang hiệu lực tại thời điểm đó.
  • Lãi suất ưu đãi sẽ được cộng vào lãi suất của Thẻ tiết kiệm vào thời điểm Khách hàng tham gia. Ưu đãi của Chính sách áp dụng đối với các trường hợp:
   • Tài khoản mở mới.
   • Tài khoản đến hạn thực hiện các giao dịch rút lãi, rút vốn 01 phần và tái tục phần còn lại.
   • Tài khoản đến hạn được tái tục khi có chỉ định của Khách hàng.
  • Không áp dụng chính sách đối với các tài khoản tự động tái ký gửi.
  • Mức lãi suất tặng thêm này có thể được điều chỉnh tùy theo từng thời kỳ. Lãi suất tặng thêm điều chỉnh áp dụng đối với các Khách hàng VIP tham gia giao dịch từ thời điểm hiệu lực điều chỉnh trở về sau.
  • Trong từng trường hợp cụ thể, lãi suất sau khi cộng các mức ưu đãi phải đảm bảo không vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tại thời điểm Khách hàng thực hiện giao dịch.
  • Trong trường hợp không còn quy định trần lãi suất các Đơn vị thực hiện cộng các ưu đãi theo như quy định của Thể lệ (nếu thỏa điều kiện).
  • Ưu đãi chỉ áp dụng cho các Tài khoản tiền gửi của chính Khách hàng VIP.
 • Ưu đãi khi Khách hàng VIP sử dụng dịch vụ
  • Được xét cấp Thẻ tín dụng Mastercard tín chấp theo quy định của SCB trong từng thời kỳ.
  • Được ưu đãi lãi suất vay khi sử dụng Thẻ tín dụng Mastercard theo quy định của SCB trong từng thời kỳ.
  • Được hưởng ưu đãi khi xuất trình Thẻ VIP tại các điểm ưu đãi dành cho chủ Thẻ SCB trong các lĩnh vực mua sắm, thời trang, ẩm thực, du lịch…..
 • Nhận ưu đãi thông qua liên kết giữa SCB và các đối tác
  • Được xét cấp Thẻ tín dụng tín chấp theo quy định của SCB trong từng thời kỳ.
  • Được ưu đãi lãi suất vay khi sử dụng Thẻ tín dụng theo quy định của SCB trong từng thời kỳ.
  • Được hưởng ưu đãi khi xuất trình Thẻ VIP tại các điểm ưu đãi dành cho chủ Thẻ SCB trong các lĩnh vực mua sắm, thời trang, ẩm thực, du lịch....

Khách hàng cá nhân là Khách hàng VIP của SCB, thỏa các điều kiện sau:

 • Điều kiện trở thành Khách hàng VIP
  • Điều kiện 1: Tại thời điểm xét cấp, Khách hàng cá nhân có tổng số dư tiền gửi có kỳ hạn đang duy trì tại SCB tối thiểu từ 01 tỷ đồng quy đổi trở lên.
  • Điều kiện 2: Khách hàng cá nhân có tổng số dư tiền gửi có kỳ hạn bình quân ngày trong 12 tháng gần nhất từ 01 tỷ đồng quy đổi trở lên tính từ thời điểm xét cấp trở về trước (bao gồm cả những tài khoản đã tất toán).
 • Hạng thẻ tương ứng theo điều kiện
  Hạng thẻ VIPTổng số dư tiền gửi có kỳ hạn bình quân trong 12 tháng (đồng quy đổi)
  Thẻ Diamond Từ 10 tỷ đồng trở lên
  Thẻ Ruby Từ 05 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng
  Thẻ Sapphire Từ 01 tỷ đồng đến dưới 05 tỷ đồng
 • Thời gian xét cấp Khách hàng VIP
  Định kỳ hàng 03 tháng/lần SCB sẽ thực hiện xét Khách hàng VIP mới (bao gồm những Khách hàng VIP cũ đã hết thời hạn hiệu lực của Thẻ VIP và những Khách hàng mới).
 • Hiệu lực của thẻ VIP: hiệu lực của Thẻ VIP là 01 năm.

SCB sẽ chấm dứt các ưu đãi khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

 • Khi nhận được văn bản yêu cầu của Khách hàng.
 • Hết hiệu lực của Thẻ VIP.
 • Tài khoản được hưởng ưu đãi của chính sách chỉ được chuyển nhượng sau 03 ngày làm việc kể từ ngày mở tài khoản tiền gửi.
  Ghi chú: Ngoại trừ trường hợp người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng quan hệ vợ chồng hoặc quan hệ huyết thống (con cái, cha mẹ…), Đơn vị hướng dẫn Khách hàng cung cấp giấy tờ chứng minh mối quan hệ để thực hiện giao dịch chuyển nhượng.
 • Khi được hưởng ưu đãi từ Chính sách này, Khách hàng vẫn được hưởng ưu đãi từ các Chính sách tiền gửi khác của SCB (nếu đủ điều kiện) trừ trường hợp Thể lệ chính sách có quy định khác.
 • Đối với giao dịch tiền gửi: ưu đãi được nhận ngay khi gửi tiền, ưu đãi sẽ mất đi nếu Khách hàng tất toán trước hạn Tài khoản tiền gửi. Đối với các trường hợp Khách hàng gửi tiền theo hình thức lĩnh lãi trước, lĩnh lãi định kỳ, khi rút vốn trước hạn Khách hàng phải hoàn trả phần ưu đãi đã nhận của các kỳ trước đó.
 • Các ưu đãi theo Chính sách VIP được áp dụng tại tất cả các điểm giao dịch của SCB không phụ thuộc vào nơi cấp Thẻ VIP cho Khách hàng.
 • SCB có toàn quyền quyết định có hay không tiếp tục duy trì Chính sách chăm sóc Khách hàng hay sửa đổi toàn bộ hoặc một phần bất kỳ Thể lệ tham gia của Chính sách.
 • Đối với trường hợp Khách hàng đồng chủ sở hữu tiền gửi thì chỉ một trong các Khách hàng đồng chủ sở hữu sẽ trở thành Khách hàng VIP của SCB theo thỏa thuận giữa các Khách hàng đồng chủ sở hữu (nếu thỏa điều kiện).
 • Các quy định khác thực hiện theo Quy định của SCB và các Quy định khác của pháp luật có liên quan.

Liên hệ

1900 65 38          chamsockhachhang@scb.com.vn          Mạng lưới SCB

Lưu ý: