Biểu phí
Internet banking

Bạn đã đăng ký chưa? Đăng ký.

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN

Danh mụcTải file
KH Cá nhânKH Doanh nghiệp
I.   Biểu phí dịch vụ tài khoản tiền gửi
II.  Biểu phí dịch vụ thanh toán trong nước
III. Biểu phí dịch vụ thanh toán quốc tế
IV. Biểu phí dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử
V.  Biểu phí dịch vụ ngân quỹ
VI. Biểu phí dịch vụ khác
VII. Biểu phí sản phẩm tài khoản thanh toán đa năng
VIII. Biểu phí sản phẩm tài khoản lộc phát

Liên hệ

1900 65 38          chamsockhachhang@scb.com.vn          Mạng lưới SCB

Lưu ý: