Close
Trang chủ Khách hàng Cá nhân Chương trình ưu đãi Mua sắm thỏa thích – tích điểm hoàn tiền

Mua Sắm Thỏa Thích – Tích Điểm Hoàn Tiền

Thời gian triển khai: Thường xuyên, kể từ ngày 21/01/2016 cho đến khi có thông báo ngưng của Tổng Giám đốc.

Chủ thẻ tín dụng quốc tế SCB khi phát hành và sử dụng thẻ để thực hiện các giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ tại điểm chấp nhận thẻ (POS) hoặc trên mạng trực tuyến sẽ được tích lũy điểm thưởng và quy đổi thành tiền theo quy định của SCB.

Cách tính điểm thưởng

 • Điểm thưởng được tính như sau:
  STT Giao dịch Điểm thưởng
  1 Doanh số giao dịch thanh toán 1.000 đồng = 1 điểm thưởng
  2 Phát hành thẻ thành công Tặng 1000 điểm thưởng
  3 Sinh nhật Chủ thẻ Tặng 2000 điểm thưởng
 • Doanh số giao dịch thanh toán: bao gồm giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại điểm chấp nhận thẻ (POS) hoặc trên mạng trực tuyến được ghi nhận thành công trên hệ thống thẻ SCB. Không áp dụng cho giao dịch rút/ứng tiền mặt qua ATM/POS, giao dịch thanh toán dư nợ.
 • Điểm thưởng sẽ được chốt vào kỳ sao kê hàng tháng.
 • Điểm thưởng được quy đổi trên giá trị từng giao dịch, không thực hiện cộng dồn giao dịch để tính điểm.

Quy đổi điểm thưởng

 • Điểm thưởng được quy đổi thành tiền như sau
  • Đối với thẻ Chuẩn/Vàng: 1 điểm = 2,5 đồng
  • Đối với thẻ Visa Platinum: 1 điểm = 5 đồng
 • Cách quy đổi điểm thưởng
  • Điểm thưởng chỉ được quy đổi thành tiền khi số điểm đã tích lũy đạt mức tối thiểu 40.000 điểm.
  • Trường hợp đến kỳ sao kê, điểm tích lũy của Khách hàng chưa đạt mức tối thiểu 40.000 điểm thì Khách hàng sẽ được tiếp tục tích lũy điểm trong những tháng tiếp theo, khi Khách hàng đạt mức điểm thưởng từ 40.000 điểm trở lên thì SCB sẽ thực hiện quy đổi điểm thưởng cho Khách hàng theo công thức nêu trên.
Chủ Thẻ tín dụng quốc tế SCB.
 • Xem thông tin điểm thưởng trên bảng sao kê giao dịch thẻ tín dụng hàng tháng.
 • Liên hệ Contact Center của SCB để tra cứu điểm thưởng.
 • Điểm thưởng sẽ không được SCB quy đổi thành tiền trong trường hợp Tài khoản thẻ của Khách hàng đang nợ quá hạn hoặc Khách hàng tạm ngưng sử dụng thẻ. Khi Tài khoản thẻ của Khách hàng trở lại trạng thái hoạt động bình thường, SCB sẽ tiếp tục thực hiện quy đổi điểm thưởng theo quy định.
 • Điểm thưởng còn lại của Khách hàng sẽ bị hủy bỏ kể từ thời điểm Khách hàng chấm dứt sử dụng thẻ hoặc thẻ hết hạn sử dụng nhưng Khách hàng không tiếp tục gia hạn thẻ.
 • Điểm thưởng chỉ được áp dụng đối với các giao dịch thẻ đã được ghi nhận vào tài khoản của khách hàng.
 • Điểm thưởng tích lũy từ giao dịch của thẻ phụ sẽ được ghi nhận trên tài khoản của chủ thẻ chính.
 • Số tiền quy đổi từ điểm thưởng được chuyển vào Tài khoản thẻ của Chủ thẻ chính. Trường hợp Khách hàng sử dụng thẻ để ứng/rút số tiền (được quy đổi từ điểm thưởng) tại ATM/POS  thì được xem như là giao dịch ứng tiền/rút tiền và sẽ phải chịu phí rút tiền theo quy định.
 • Chủ thẻ vẫn được tham gia các chính sách ưu đãi, khuyến mại khác của SCB trong từng thời kỳ (trừ trường hợp chính sách ưu đãi, khuyến mại có quy định khác).
 • SCB có quyền thay đổi, hủy bỏ hoặc bổ sung các điều khoản, điều kiện của chính sách tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước với Chủ thẻ.

Liên hệ

1800 5454 38          chamsockhachhang@scb.com.vn          Mạng lưới SCB

Lưu ý: