Close
Trang chủ Khách hàng Cá nhân Chương trình ưu đãi Vui Giáng Sinh - Đón năm mới

VUI GIÁNG SINH – ĐÓN NĂM MỚI

Thời gian triển khai: kể từ ngày 06/12/2016 đến hết ngày 27/01/2017 hoặc đến khi hết quà (tùy điều kiện nào đến trước).

Khách hàng cá nhân mở mới các sản phẩm tiền gửi bằng VND tại quầy với kỳ hạn từ 06 tháng trở lên theo tất cả các hình thức lĩnh lãi (không áp dụng đối với sản phẩm Tích lũy Phúc An Khang và sản phẩm Tích lũy linh hoạt).

Tặng 1.500 Khoảng giá trị đầu tư Chứng chỉ quỹ mở cho những Khách hàng mở mới tài khoản tiết kiệm đầu tiên tại các điểm giao dịch thuộc khu vực TP.HCM và TP.Hà Nội tương ứng với số dư và kỳ hạn gửi tiền, cụ thể như sau:

Loại ưu đãi (chương trình đầu tư)Quà tặng ưu đãi (giá trị đầu tư)Số dư tiền gửi theo kỳ hạn
Từ 06 tháng đến 12 thángTừ 13 tháng trở lên
Chương trình đầu tư thông thường (Vinaflex) 2.000.000 VND Từ 4 tỷ đồng trở lên Từ 2 tỷ đồng trở lên

Lưu ý: Số dư tiền gửi được tính theo từng món/Tài khoản tiền gửi.

  • Mỗi Khách hàng chỉ được nhận duy nhất 01 quà tặng trong suốt thời gian triển khai chương trình.
  • Khách hàng tham gia chương trình này vẫn được hưởng các ưu đãi từ các chính sách/chương trình tiền gửi Khách hàng tham gia (nếu đủ điều kiện).
  • Khi rút vốn trước hạn, Khách hàng phải hoàn trả cho SCB giá trị quà tặng đã nhận từ chương trình.
  • Trường hợp Khách hàng chuyển nhượng sổ tiết kiệm cho người khác, quà tặng Khách hàng đã nhận trước đó sẽ do bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thỏa thuận và xử lý. Nếu bên nhận chuyển nhượng tất toán trước hạn, bên nhận chuyển nhượng phải hoàn trả cho SCB giá trị quà tặng đã nhận từ chương trình (nếu có).
  • Các nội dung khác thực hiện theo quy định của Ngân hàng TMCP Sài Gòn và thực hiện đúng theo pháp luật về khuyến mại.


Liên hệ

1800 5454 38          chamsockhachhang@scb.com.vn          Mạng lưới SCB

Lưu ý: