Close
Trang chủ Khách hàng Cá nhân Chương trình ưu đãi SCB đồng hành cùng tiểu thương

SCB ĐỒNG HÀNH CÙNG TIỂU THƯƠNG

Thời gian triển khai: Đến 31/03/2016 hoặc đến khi hết hạn mức của gói

 • Lãi suất cho vay: chỉ từ 5,98%/năm.
 • Mức cho vay: phù hợp với nhu cầu vốn của Khách hàng, tối đa lên đến 04 tỷ đồng.
 • Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động, mua/sang nhượng Điểm kinh doanh tại Trung tâm Thương mại/Chợ.
 • Thời hạn cho vay: Tối đa lên đến 60 tháng.
 • Tài sản bảo đảm: Giấy tờ có giá, Bất động sản, Điểm kinh doanh và các tài sản khác theo quy định hiện hành của SCB

Tiểu thương tại các Trung tâm Thương mại/Chợ, Khách hàng Cá nhân/Hộ kinh doanh ngoài Trung tâm Thương mại/Chợ

 • Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án vay vốn (theo mẫu SCB).
 • Hồ sơ pháp lý của Khách hàng/Bên thứ 3 bảo đảm.
 • Chứng từ chứng minh khả năng trả nợ của Khách hàng.
 • Hồ sơ tình hình tài chính.
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm.
 • Các giấy tờ khác có liên quan.


Liên hệ

1800 5454 38          chamsockhachhang@scb.com.vn          Mạng lưới SCB

Lưu ý: